torsdag

idag-bloggen flyttar

Från och med den första april 2018 flyttar inläggen på idag-bloggen till rupebabloggen. Du hittar den HÄR.

 

onsdag

ONSDAG DEN 28 MARS

Den första april 2008 publicerade vi det första inlägget på rupeba.se. Sedan har sidan uppdaterats varje dag under 3.650 dagar, med mer än 10.000 inlägg och med mer än en miljon besök på sidan.

Det måste vi fira! I vanliga fall är det den som fyller år som får presenter, men vi gör tvärtom. Vi ger 25 procents rabatt på en bok varje dag under den första veckan på vårt 11 år. Rabatten gäller bara på beställningar som kommer in den aktuella dagen! Du beställer genom att skicka ett mail till info@rupeba.se.
(Vi skickar ut alla beställda böcker då veckan är slut för att spara dina portokostnader om du beställer fler böcker under veckan)


Måndag den 2 april
- Gåvoboken - Du är rikare än du tror - 90:- (Ordinarie pris 120:-)


Tisdag den 3 april
- Förlåtelseboken - Du kan bli fri - 90:- (Ordinarie pris 120:-)


Onsdag den 4 april 
- Tolkningsboken - Hur ska man förstå bibeln - 60:- (Ordinarie pris 80:-)


Torsdag den 5 april
- "PSALMBOKEN" - En andakt från varje kapitel i Psaltare i Bibeln - 120:- (Ordinarie pris 160:-)


Fredag den 6 april
- Dagboken - Små tankar för märkvärdiga dagar - 115:- (Ordinarie pris 150:-) Finns på svenska, norska och engelska


Du kan läsa mer om våra böcker HÄR


Vill du vara med att fira 10-årsjubileet? Köp en bok och ge bort till en vän!
(Du får naturligtvis köpa flera böcker om du har flera vänner. Och du får naturligtvis köpa en bok även till dig själv) 
_________________
 
KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön
.
Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 24 - 28 mars - Dagens bibelläsning: Joh 17:1-26


   Bön: Herre, i en tid då vi fått lära oss nya ord som "falska nyheter" är det så underbart att veta att ditt Ord är sanning. Tack Gud för att du genom ditt Ord vill helga och rena.
   Veckans bönefokus: Tonårskongressen vid den nationella samlingen

___________________
 
28 mar - Ords 1
ÄTA SINA GÄRNINGARS FRUKT

Bibelläsning: Ordspråksboken 1

"Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta HERREN, eftersom de inte ville veta av mitt råd och föraktade alla mina varningar, därför skall de äta sina gärningars frukt och mättas av sina onda planer." (Ords 1:29-31 FB)

Det du gör får du äta upp. Det är i korthet budskapet i de citerade verserna.

Gör du gott och fruktar Herren får du äta det som är gott. Om du vänder dig bort från Herren och föraktar hans ord får du äta konsekvenserna av det.

Herren älskar dig. Det är därför han vill varna dig. Han vill ditt bästa. Han vill du ska leva i det som är gott. Därför bönfaller han dig: "Vänd er till mig när jag varnar er. Se, jag skall låta min Ande flöda över er, jag skall låta er lära känna mina ord." (vers 23) 


==>Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill vända mig till dig, Herre. Tack att du då vill låta din Ande flöda över mig och lära mig känna dina ord.
_________________

måndag

tISDAG DEN 27 MARS

Från Nyhetsflödet den 27 mars
Kyrkan måste tala tydligare om tron på mirakler
 - Maria Schottenius i Dagens Nyheter -
"Uppståndelsen på påskdagen och de andra undren handlar i många nutida prästers tolkning om att få hjälp, och låta undret ske i det egna hjärtat. Men blir det i så fall kvar en religion, eller har vi fått en etisk lära?

..... Mitt bestämda intryck är att den svenska kyrkan har börjat betrakta de övernaturliga inslagen i den judiska och kristna berättelsen som symboliska. Det är bilder för något annat. De är till för att tolkas....

.... Men den katolska kyrkan tar nu emot personer som konverterar med argumentet att den Svenska kyrkan inte längre tror på mirakler och under, som man gjorde tidigare." 


Läs mer HÄR.
Rupebas kommentar: (Jesus om sina lärjungar): "Jag säger er att om de tiger, kommer stenarna att ropa" (Luk 19:40)
________________
 
KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 25 - 27 mars - Dagens bibelläsning: Mark 13:24-36


    Bön: Jesus Kristus, vi vill vara vakna, vi vill hålla oss vakna. Är vi inte vakna så ber vi om nåd - väck oss Gud! Vi vill vara ett folk som är redo när du kommer åter.
    Veckans bönefokus: Tonårskongressen vid den nationella samlingen
__________________
 
27 mar - Job 42
HAR DU BARA HÖRT RYKTENA?

Bibelläsning: Job 42

"Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon." (Job 42:5 FB)


Job svarar Gud och ångrar vad han tidigare sagt. Gud tillrättavisar Jobs vänner och välsignar Job.

Job säger till Gud att han tidigare bara hört talas om Gud, men att han nu mött Gud personligen. En annan översättning säger, "Jag hade hört ryktena om dig, men nu..."

Det finns många människor som inte har kommit längre. De har hört talas om Gud och hans väldiga kraft och kärlek. De har hört ryktena, men aldrig haft en personlig relation till Gud.

Du kanske har vänner som bara har hört talas om Gud. Det är kanske till och med genom dig de har hört ryktena om Gud. Men att höra ryktena är inte nog. Man blir inte tillfredsställd genom bara rykten. Bakom alla ryktena finns Herren själv.

Du kanske måste utmana dina vänner att våga ta steget och möta Gud personligen. Eller du måste kanske utmana dig själv.  


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Var inte nöjd att bara höra ryktena om Gud, lär känna honom personligen.
________________

MÅNDAG 26 MARS

Från Nyhetsflödet den 26 mars
Kräver religionsfriheten att vi tillåter muslimska böneutrop?

- Lukas Berggren i Världen idag -

Debattens vågor har gått höga när de muslimska böneutropen har diskuterats på sistone. Inte sällan har förespråkarna hänvisat till religionsfriheten och menat att den kräver att vi tillåter böneutrop i Sverige. En del kristna debattörer har hävdat att möjligheten till kristen evangelisation riskerar att bli kringskuren om vi inte bejakar muslimska böneutrop. Av den anledningen förväntas vi alltså välkomna dem.

Religionsfriheten är självklart viktig att värna. Vi kan inte hänvisa till muslimska diktaturers brist på religionsfrihet för att kringskära densamma för muslimer i vårt land. Vi alla, muslimer och andra, måste ha rätt att praktisera, byta och slippa religion. Friheten inkluderar såväl det enskilda som det offentliga livet. Det sekulära paradigmet, som gör gällande att tron ska förpassas till den privata sfären, är oförenligt med religionsfriheten.

Men med detta sagt måste vi ändå göra en saklig jämförelse mellan två ting. Och det går inte att reducera böneutrop till en muslimsk variant av klockringning. Skillnaden består inte enbart i att klockringningen har en historisk, kulturell och folklig förankring i det svenska samhället. Det är dessutom – rent sakligt sett – två helt olika saker.


Läs mer HÄR.

____________________
 
KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 26 - 26 mars - Dagens bibelläsning: Matt 23:13-39

    Bön: Gud, vi ber om nåd att få vara goda herdar. Vi vill inte vara ett folk som stänger till himmelriket utan att folk som underlättar och hjälper människor till frälsning i Jesus Kristus. Gud, ge oss nåd att få vara det vi heter - Frälsningsarmén. 
   Veckans bönefokus: Tonårskongressen vid den nationella samlingen.  
____________________
 
26 mar - Job 41
GUD BLIR INTE SKYLDIG NÅGON NÅGOT

Bibelläsning: Job 41

"Vem har givit mig något som jag måste betala igen? Mitt är allt som finns under himlen." (Job 41:2 FB)


Gud fortsätter att tala till Job.
Av Jobs tidigare tal kan man utläsa att Job tycker att Gud borde belönat honom bättre på grund av Jobs rättfärdiga liv, att Gud nästan var skyldig honom det.
Ibland kanske också vi tänker likadant. Vi kanske tänker: "Eftersom vi lägger så många timmar i veckan på arbetet i församlingen/kåren, eftersom vi ger så mycket pengar till kristet arbete, så borde Gud på något sätt betala oss tillbaka för allt vi gör för honom".
Men Gud är inte skyldig någon något. Gud är den som ger av bara nåd, inte för att vi gjort oss förtjänta av det.
Av bara nåd blir vi frälsta, förlåtna, fyllda med den Helige Ande.
"Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig." (Ef 2:8).


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds välsignelse får jag av bara nåd, utan att jag förtjänar det.
_________________

söndag

SÖNDAG DEN 25 MARS

Tidig söndagsmorgon i Riga den 25 mars
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen och den här morgonen vaknar vi upp i Riga. En del av vårt arbete nu för tiden innebär att vara resursofficerare i Lettland.

Vi landade i Riga på fredagsmorgonen och tillbringade dagen i Frälsningsarméns stora hus i Riga som innehåller både Regionhögkvarteret, Riga första kår och en del lägenheter. Efter en dag med planeringsmöten och kontorsarbete på vårt kontor i Riga första kår körde vi över den breda Daugavafloden till vår övernattningslägenhet i det hus som varit barnhem i många år, men som nu fungerar som utbildningscentrum, Officersskola och en pionjärkår.
Frälsningsarmén i Daugapils
På lördagen körde vi bil tre och en halvtimme utefter Daugavafloden ner till den näst största staden i Lettland, Daugapils. Staden har fått sitt namn av Daugavafloden och så har man lagt till "pils", som betyder stad.  I Daugava har vi en av våra största lokaler i Lettland och en livaktig kår som fortsätter att växa.

Idag (söndag) har vi ansvaret för förmiddagsgudstjänsten på Rigas första kår och sedan följer en vecka fylld av aktiviteter. På måndag har vi en utbildningsdag för kadetter och reservkaptener. På tisdag har vi den tredje samlingen i vår kurs för blivande soldater. På onsdag reser vi västerut och besöker kårledarna i Saldus (halvvägs mor Östersjökusten). På torsdag börjar påskgudstjänsterna och under påsken har vi besök av musikkåren från Södertälje.Södertälje musikkår
Men mer om allt detta i nästa veckas "Söndagsmorgon".

Med önskan om en välsignad vecka
Peter Baronowsky 

___________________
 
KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 27 - 25 mars - Dagens bibelläsning: Luk 19:28-44

    Bön: Välsignad är han som kommer, kungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden! Välkommen kung Jesus! Välkommen! Jesus kom och var centrum bland ditt folk! 

    Veckans bönefokus: Barnens kongress vid den nationella samlingen
__________________
 
25 mar - Job 40
UPPGÖRELSE MED GUD

Bibelläsning: Job 40

"Jag vill fråga dig, och du skall svara mig. Vill du göra min rätt om intet, vill du döma mig skyldig för att själv stå rättfärdig? Har du en sådan arm som Gud, och kan du dundra med din röst som han?" (Job 40:2-4 FB)


Gud fortsätter sitt tal till Job och frågar Job om han vill gå till rätta med Gud, om Job vill tillrättavisa Gud.


Händer det att du också vill gå till rätta med Gud?


Gud vill i alla fall gå tillrätta med dig. Då Gud går till rätta med dig möts du av en oändlig nåd.


"Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull." (Jes1:18)


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Rannsaka mig, Gud,
och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen.
" (Ps 139:23-24)
_________________


lördag

LÖRDAG DEN 24 MARS

Inför söndagen den 25 mars
PALMSÖNDAGEN - Vägen till korset
Jes 50:5-10, Rom 5:1-5, Luk 19:28-40, Ps 118:19-29


- kyrkoarets texter -
I texten från Lukas 19 läser vi om hur Jesus lämnar Jeriko där han antagligen blev kvar en dag extra och stannade över hos den nyfrälste Sackeus. Det är nu troligtvis söndag morgon och Jesus går de 25 kilometerna i den branta stigningen på över 1000 meter upp mot Jerusalem från Jordandalen. Han närmar sig byarna Betfage och Betania på Olivberget och rider därifrån in i Jerusalem.

När han kommer på vägen som leder ner från Olivberget öster om Jerusalem började hela skaran av lärjungar i glädje prisa Gud högt för alla de mäktiga kraftgärningar som de hade sett.


Läs mer HÄR

__________________
 
Från Nyhetsflödet lördag den 24 mars
 Kristen tro främjar kritiskt tänkande

- Olof Edsinger i Världen idag -
”Skolan ska vara en plats för kunskap och kritiskt tänkande, inte religiös påverkan. En elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning och framtid.” Orden är hämtade från Socialdemokraternas Facebook-sida, och publicerades i anslutning till deras pressrelease om att partiet vill förbjuda religiösa friskolor.

Efter detta har debattens vågor gått höga, både här i Världen idag och i andra medier. Påfallande många röster har uttalat sig negativt om partiets utspel, och sannolikheten att det blir omsatt i praktiken får betraktas som liten – i alla fall på nationell nivå.

Det problematiska är dock inte bara det som har stått i centrum av den hittillsvarande debatten – såsom Socialdemokraternas missuppfattningar om kristna skolors effekt på dem som går där, eller på det närsamhälle som de är en del av. Inte heller är det bara deras ointresse för Europakonventionens formuleringar om föräldrarnas rättigheter, där man i praktiken sänder signalen att det är staten som är de verkliga ”ägarna” av våra barn och unga.

Nej, här finns också en fullständigt ohistorisk förståelse av kristen tro som något väsensskilt från ”kunskap och kritiskt tänkande”. Dessutom finns det här en blind fläck som i vår postmoderna kultur riskerar att få större och allvarligare konsekvenser än kanske någonsin tidigare.


Läs mer HÄR

___________________
 
KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 28 - 24 mars - Dagens bibelläsning: Sef 1:14 - 2:3

   Bön: Herre, vi vill söka din rättfärdighet och endast din. Vi ber om hjälp att identifiera nya ledare, utrusta dem och uppmuntra till ansvarstagande. 
   Veckans bönefokus: Barnens kongress vid den nationella samlingen

_________________
 
24 mar - Job 39
TA GUD PÅ ORDEN

Bibelläsning: Job 39
"Och HERREN svarade Job. Han sade: Vill du tvista med den Allsmäktige, du mästare?
Ge svar, du som anklagar Gud.
Job svarade HERREN och sade: Jag är för ringa, vad kan jag svara dig?  Jag lägger handen på munnen. En gång har jag talat, men jag säger inget mer, ja, två gånger, men jag gör det aldrig mer
." (Job 39:35-38 FB)
 
Job förstår att han har talat emot Gud. Han inser sitt misstag och lovar att aldrig tala emot Gud mera.

Då vi läser texten är det lätt att förstå hur fel Job handlat.


Men hur ofta talar inte vi emot Gud? Då vi läser Bibeln kanske vi tänker "det kan väl inte Gud mena?" Eller då vi läser ett löfte kanske vi tänker "så lätt kan det väl inte vara?"


Men Gud är tillförlitlig. Du kan lita på hans ord. Om du har en annan uppfattning än Gud, så är det alltid Gud som har rätt. Du kan tryggt ta Gud på orden.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ta Gud på orden 
________________


fredag

FREDAG 23 MARS

Från Nyhetsflödet fredag den 23 mars
Kristna får samlingsplats på stort asylboende
 

- Dagen -
Restad gård är ett av Europas största asylboenden. Här finns över 1000 platser. Nu har en kyrkolokal öppnats för dem som bor här, tack vare ett samarbete mellan flera kristna kyrkor och organisationer.


På Restad gård bor människor från hela världen: Afghanistan, Syrien, Afrika och Östeuropa. Här finns familjer, ensamstående, ensamkommande ungdomar, skriver Frälsningsarmén i en artikel på sin hemsida.

De flesta är muslimer. De använder en gymnastiksal som samlingsplats. På Restad Gård har också sedan tidigare funnits en kyrkolokal, men den har inte varit i bruk på väldigt länge.

Nu har kyrkan öppnats igen, tack vare ett samarbete mellan Frälsningsarmén i Trollhättan, Jesaja, Salemförsamlingen i Vargön och Pingstkyrkan i Vänersborg. En av initiativtagarna till öppningen är Ann-Christine Thunman, som leder arbetet i Jesaja, en del av Frälsningsarméns östra kårs sociala arbete.

– Min förhoppning är att vi får medverka till en bättre, tryggare och varmare atmosfär på Restad gård, att de kristna ska känna vår uppbackning. Men självklart är alla välkomna till samlingarna, säger hon.


Läs mer HÄR

__________________
 
KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).
  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 29 - 23 mars - Dagens bibelläsning: Hab 3:1-7, 12-19

   Bön: Gud, du är väldig och du är helig. Tack för att du är sen till vrede och att du har din glädje i nåden. Vi ber för alla befintliga ledare att ge utrymme, frihet och mentorskap till nya ledare och nya uttryckssätt.
   Veckans bönefokus:
 Barnens kongress vid den nationella samlingen

__________________
 
23 mar - Job 38
VAR FANNS DU?

Bibelläsning: Job 38

"Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd." (Job 38:4 FB)


Job har under lång tid överöst Gud med frågor och till och med anklagat Gud för att handla orättvist.

Jobs vänner har öst goda råd över Job. De har gett sig ut för att veta hur det verkligen är och varför saker är som dom är.

Du kanske också ibland tycker att du har svaren på alla frågor och sprider goda råd omkring dig.

Till sist talar Gud. Gud talar ur ett annat perspektiv. Job och hans vänner har talat som om Job var världens centrum och som om allt kretsade omkring honom.

Då talar Gud. Var fanns du då världen skapades? Vad vet du egentligen som inte Gud vet? Hur kan du tala om för Gud hur Gud borde ha agerat? Du med din begränsade kunskap.

Bibeln uppenbarar vem Gud är. Men Bibeln uppenbarar bara så mycket att vi kan lära oss att leva i en riktig relation till honom och förstå meningen med livet: att ära och tillbe Gud med våra liv.

Men Gud är så mycket större än så. Gud är mycket större än vad som går att fånga med bokstäver på ett vitt papper. Vi får bara falla ned och tillbe honom och bekänna hans storhet och acceptera att vi inte kan argumentera med Gud på Guds nivå. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill ära och tillbe Gud med mitt liv.
________________

torsdag

TORSDAG DEN 22 MARS

Varför slutar inte folk att tro på Gud?
Den första april 2008 startade vi rupeba.se. Nu fyller vi tio år och under de åren har vi publicerat över 10.000 inlägg. För att fira det kommer vi en stund framöver att publicera  några av inläggen som hunnit bli tio år gamla.
                   ___________________________________________

- Från rupeba.se september 2008 -
Under upplysningstiden var det många som trodde att tron på Gud var ett övergående fenomen. Det kanske skulle ta en generation, men sedan skulle gudstron förpassas till museernas värld. I den moderna vetenskapen fick allt en ny förklaring som inte måste luta sig på Gud. Nietzche förklarade senare att ”Gud är död”.

I dag, 150 år senare, så har religionens plats inte minskat utan ökat. Det har aldrig funnits så många kristna på jorden som nu och man kan ju fråga ”Varför slutar inte folk att tro på Gud?”

Några amerikanska hjärnforskare har skrivit en bok som heter just ”Why God won´t go away”. Hjärnforskarna har gjort mätningar på hjärnans aktiviteter mediterar bland annat på kristna nunnor som ber. Resultatet visar att bön och meditation aktiverar delar av hjärnan som annars inte är aktiva. Det finns alltså delar av hjärnan som bara aktiveras i bön.

Resultatet kanske inte är oväntat för oss som tror att Gud har skapat människan med kapacitet för att ha en levande relation med Gud. Om du inte är troende, eller om du inte ber använder du alltså inte din fulla hjärnkapacitet.

Man kan ju tycka att det är synd om ateisterna som genom att bara använda en del av hjärnkapaciteten tror sig veta något om Gud som bara kan upplevas i den del av hjärnan som de inte använder. (Vill du läsa mer kan du läsa ”Why God won´t go away” av Andrew Newberg, Eugene D´Aquili och Vince Rause)

Livets mening är att leva i harmoni med Gud, sig själv och andra människor. Gud har skapat oss med en längtan att höra ihop med Gud. Det finns i oss ett rop efter Gud och eftersom ropet finns i oss kan vi aldrig springa ifrån det. Vi kan ju aldrig springa ifrån oss själva hur fort vi än springer. Det är kanske därför som folk inte kan sluta tro på Gud!
/PB
____________
 
KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 30 - 22 mars - Dagens bibelläsning: Hab 1:12-24

   Bön: Herre, tack för att du gett oss gåvan att kunna tro. Idag vill vi be om hjälp, att tillsammans med den helige Ande kunna lyfta och skapa utrymme för det lokala, ideella ledarskapet. 
   Veckans bönefokus: Barnens kongress vid den nationella samlingen.
_______________
 
22 mar - Job 37
STANNA!

Bibelläsning: Job 37
"Lyssna till detta, du Job, stanna och ge akt på Guds under" (Job 37:14 FB)


Elihu avsluta här sitt tal till Job. Här får Job rådet: lyssna - stanna - ge akt!
Det är ett råd vi också har behov av att ta till oss. Dagarna går, vi är upptagna med allt möjligt, livet bara håller på i full fart.

- Vi behöver tid att lyssna. Lyssna till vad Gud har att säga oss idag.

- Vi behöver stanna upp. I ett högt livstempo kan det vara svårt att stanna upp och bli helt stilla. Men det är viktigt.

- Vi behöver ge akt. Vi behöver ge akt på Herrens storhet och alla hans under.


==>Mannakorn att tugga på under dagen: "Bli stilla och besinna att jag är Gud" (Ps 46:11)
  
_______________

onsdag

ONSDAG DEN 21 MARS

Sluta med att predika Guds kärlek utan omvändelse!

- Mats Selander i Världen idag -


Jesus är full av nåd, men han talar också sanning om synd.
”Jesus älskar dig precis som du är”. Detta, och liknande budskap om Guds kärlek hör vi nästan varje söndag i våra kyrkor. Evangeliet har kommit att bli ett budskap som nästan enbart handlar om att Gud ser och bekräftar människan. Problemet med detta är i första hand det som inte sägs, nämligen att Guds kärlek aldrig kan bli en frälsande kärlek med mindre än att vi omvänder oss från vår synd.

Nästan ingen förkunnelse i våra kyrkor handlar om omvändelse från synd. Jo, ibland nämns ordet ”omvändelse”. Och ibland talar vi om ”synd” i största allmänhet. Men Jesus, Johannes döparen och alla profeter i GT talade inte om ”synd” i största allmänhet. De specificerade synden hos det folk de talade till.

I Bergspredikan talade Jesus till folket och gång på gång sade han:”Ni har hört att det blivit sagt, men jag säger er”, och avslöjade därmed bekväma och populära försvarsmekanismer som på finurliga sätt fick folk att åsidosätta Guds bud. Man hade tagit bort sältan och udden i Guds Ord, och anpassat Guds bud så att de inte längre skapade dåligt samvete.


Läs mer HÄR.

______________
 
KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).
 
"Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 31 - 21 mars - Dagens bibelläsning: Nah 1:7-15 

    Bön: Herre, vi ber om nåd. Vi ber om ett uppvaknande bland ditt folk, vi ber att orden "Det är dags nu" ska få väcka och kalla ditt folk i det du Jesus vill göra i vårt land just nu. 
    Veckans bönefokus: Barnens kongress vid den nationella samlingen.
________________
 
21 mar - Job 36
NÖD ÖPPNAR ÖRAT

Bibelläsning: Job 36
"Genom lidandet vill han rädda den lidande och genom nöd öppna hans öra" (Job 36:15 FB)


Är det så att vi har lättare att höra då vi möter nöd? Ja, jag tror det. Då allt går vår väg, solen skiner och vi har medvind kan vi vara mindre disponerade för att lyssna på Gud.

Kan det vara så att Gud tillåter ett mått av nöd i vårt liv för att få oss att lyssna på honom? Jag menar absolut inte att allt lidande kommer från Gud. Det finns så mycket orättvist, oförklarligt lidande i världen.

Men ändå kan jag tänka mig att Gud ibland tillåter en smula lidande komma över våra liv, för att kunna välsigna oss med att höra hans vägledning för våra liv.

Min bön är att mitt öra ständigt ska vara vänt till Gud så att han inte behöver lära mig lyssna genom lidande. Det gör så ont. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tala Herre, din tjänare hör. (1 Sam 3:9)
_______________

tisdag

TISDAG DEN 20 MARS

Religionssammanblandning

Den första april 2008 startade vi rupeba.se. Nu fyller vi tio år och under de åren har vi publicerat över 10.000 inlägg. För att fira det kommer vi en stund framöver att publicera  några av inläggen som hunnit bli tio år gamla.
____________
Från rupeba.se - september 2008

Religionssynkretismen breder ut sig i dag. Det vill säga att man blandar samman religionerna. Man tar det man tycker om från de olika religionerna och låter det smälta ihop till sin egen blandning.


Många religionssociologer påstår att sekulariseringen är en myt. Det är inte så att religionens betydelse har minskat, det är bara det att den flyttat från kyrkorna till den privata sfären.Se bara hur det ser ut i bokhandeln (som säljer det människor efterfrågar). Du kan hitta många hyllmeter med alternativa ockulta religioner, men det kan vara svårt att hitta en Bibel (som är världens mest lästa bok). Det är som i snabbköpet. Var och en går omkring bland religionerna och plockar ihop sin egen matkorg, sin egen blandning.


Bibelns Gud hatar religionssynkretism. Stora delar av Gamla Testamentet handlar om hur folket ständigt går vilse och börjar tillbe andra gudar. Det är inte så att man slutar att tillbe Gud. Det är bara det att man dyrkar andra gudar vid sidan av Gud. Då Israels barn övergick från att vara nomader till att bli ett fastboende jordbrukande folk, tyckte man det var praktiskt att vid sidan av Gud även tillbe fruktbarhetsgudar som Baal och Astarte (se Domarboken).


Många år senare utbrister Elia: ”Hur länge ska ni halta till bägge sidor? – Är det Herren som är Gud, så följ Herren, är det Baal, så följ Baal” (1 Kung 18:21).Jag tror inte Gud tycker bättre om religionssynkretism i dag. Han är ju, som bekant, densamma i går som i dag. Så Elias ord är lika relevanta i dag:Är det Herren som är Gud, så följ Herren!


I dag breder religionssynkretismen ut sig i de kristna kyrkorna. Många präster och pastorer deklarerar att vi alla tillber samma Gud även om vi uttrycker det på olika sätt. Man uttrycker det så att religionerna är olika fönster mot Gud. Många, även kristna, menar i dag att religionerna bara är olika vägar till Gud.

Läs mer HÄR.
__________________

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 32 - 20 mars - Dagens bibelläsning: Mika 5:2-8

 • Bön: Jesus Kristus, tack att du var villig att lämna himmelens härlighet och låta dig födas i Betlehem. Jesus, du är i sanning den Gode Herden, tack för att du för din hjord fram i seger!
 • Veckans bönefokus: Barnens kongress vid den nationella samlingen
 • ___________________________________________ 

 • 20 mar - Job 35
  TOMMA BÖNER

  Bibelläsning: Job 35
  "Sannerligen, Gud hör ej på tomma böner, den Allsmäktige bryr sig ej om dem" (Job 35:13 FB)

  Elihu fortsätter sitt tal och påstår att Gud inte hör tomma böner. Gör han inte det?

  Hör Gud min bön när jag vanemässigt uttalar bordsbönen utan att egentligen tänka på vad jag gör? Den bönen kanske inte orsakar alltför mycket aktivitet eller engagemang hos Gud, men jag tror absolut att han hör den bönen.

  Men även om den vanemässiga bordsbönen inte är den som tränger igenom starkast hos Gud, har den ändå betydelse. Den har betydelse för den som ber. Varje gång jag vänder mig till Gud, även om det är vanemässigt, gör jag mig själv medveten om Guds existens och närvaro i mitt liv. Så fortsätt att be. Gör det ofta. Före maten, efter maten, då du går och lägger dig, då du vaknar...

  Men vilka böner är det som verkligen tränger igenom hos Gud? Jag tror att det är bön i nöd, desperation, vilsenhet. Bön som bes i mörker och förtvivlan.

  Gud är vår far och han kanske reagerar som fäder gör. De kan höra barnets ständiga talande utan att riktigt höra det. Men då barnet ropar i förtvivlan eller fruktan, då finns faderns fulla uppmärksamhet där.

  Det finns också en annan bön som jag tror hörs väldigt väl hos Gud. Det är tacksägelsen och lovsången. Då vi kommer med vår tacksamhet till Gud över livet eller för något speciellt i livet, kanske Herren tänker "Vad bra! Det var ju därför jag kom till jorden för att de skulle få liv, liv i överflöd!" (Fritt efter Joh 10:10) 


  ==> Mannakorn att tugga på under dagen: Be till Gud under livets alla förhållanden.

  _____________